جدیدترین اخبار

نخستین نشست علمی طلاب فعال علمی و پژوهشی برگزار شد.

نخستین نشست علمی طلاب فعال علمی و پژوهشی برگزار شد.

به گزارش اداره نشست ها و کرسی های آزاد...

حضور طلاب کرمانی در جشنواره علامه حلی ره با 2000 اثر

حضور طلاب کرمانی در جشنواره علامه حلی ره با 2000 اثر

به گزارش دبیرخانه جشنواره علامه حلی ره ...

اختتامیه سومین جشنواره استانی علامه حلی ره

اختتامیه سومین جشنواره استانی علامه حلی ره

به گزارش دبیرخانه استانی علامه حلی ره. مراسم...

برنا مه های هفته پژوهش برگزار شد.

برنا مه های هفته پژوهش برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی معاونت پژوهش حوزه...

هفته پژوهشی حوزه علمیه استان کرمان

هفته پژوهشی حوزه علمیه استان کرمان

به گزارش اداره اطلاع رسانی معاونت پژوهش حوزه...

  • نخستین نشست علمی طلاب فعال علمی و پژوهشی برگزار شد. دوشنبه, 25 بهمن 1395 05:34
  • حضور طلاب کرمانی در جشنواره علامه حلی ره با 2000 اثر شنبه, 23 بهمن 1395 04:53
  • اختتامیه سومین جشنواره استانی علامه حلی ره شنبه, 04 دی 1395 04:38
  • برنا مه های هفته پژوهش برگزار شد. شنبه, 27 آذر 1395 12:06
  • هفته پژوهشی حوزه علمیه استان کرمان دوشنبه, 15 آذر 1395 04:38

جریان شناسی ضد فرهنگ ها

نویسنده: عبدالحسین خسروپناه

به یکی از مهمترین و پرجنجال ترین مباحث علمی معاصر پرداخته و جریان های فرهنگی معارض با فرهنگ ناب محمّدی(ص) همچون: تصوف فرقه ای، معنویت های نوظهور، شیطان پرستی، وهابیت، فمینیسم، بهائیت، ابتذال فرهنگی، فراماسونری، ناسیونالیسم، موسیقی گرایی و انجمن حجتیه را تبیین و تحلیل کرده است.

نقدها و بیان آسیب های جریان های پیش گفته، برای کشف جریان اصیل اسلامی و آگاه سازی عموم مردم به ویژه نخبگان فرهنگی نسبت به ضد فرهنگ های رایج در کشور بوده است.

فهرست مطالب

گفتار نخست: کلیات

گفتار دوم: فراماسونری، ریشه ضد فرهنگ ها

گفتار سوم: ابتذال فرهنگی، رویکردی هویت ستیزانه

گفتار چهارم: موسیقی گرایی، رویکردی معنویت ستیزانه

گفتار پنجم: شیطان پرستی، رویکردی دین ستیزانه

گفتار ششم: معنویت های سکولار، رویکردی عقل ستیزانه

گفتار هفتم: فمنیسم، رویکردی اخلاق ستیزانه

گفتار هشتم: کثرت گرایی دینی، رویکردی ایمان گریزانه

گفتار نهم: بهائیت، رویکردی اسلام ستیزانه

گفتار دهم: ناسیونالیسم، رویکردی ملت ستیزانه

گفتار یازدهم: وهابیت، رویکردی شیعه ستیزانه

گفتار دوازدهم: تصوف فرقه ای، رویکردی شریعت یا مرجعیت ستیزانه

گفتار سیزدهم: پیوست ها

کتاب های پایین

       
Go to top